Wat is de betekenis van Pasen?

De betekenis van Pasen wordt geïllustreerd door een korte film (8 minuten)

De Brug – korte film

Want zo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft.