de bijbel open – 1 december 2014 – bijna kerst

Het is bijna kerst en vandaag was de laatste bijbel open avond van 2014. nog even en het is kerst, gezellig, een kerstboom misschien, kaarjes, lampjes, licht, lichtfeest? In de bijbel lezen we over Jezus die naar de aarde kwam … In Johannes 8 vers 12 lezen we dat Jezus zegt “12 Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: “Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in het donker rondtasten, maar leven in het licht.”“. Jezus is God en wat een wonder is het dat Hij, de almachtige, overal tegenwoordige, alles wetende God, die de wereld geschapen heeft, mens wilde worden en zo deel ging uitmaken van Zijn eigen schepping. Jezus werd geboren als mens, was echt mens en toch ook God. Hij kwam voor ons, Hij kwam om geboren te worden in de stal in Bethlehem.

We hebben vanavond Lukas 2 gelezen. Over de geboorte  van onze Heer, Jezus. We lezen het in vers 6 en 76-7 Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden.“. Wat mooi dat honderden jaren daarvoor al door de profeet Micha opgeschreven is dat de koning in Bethlehem geboren zou worden: “Bethlehem in Efratha, u bent één van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning, die al eeuwig leeft.“.

We lazen vanavond ook over de herders die bij de schapen zitten en van de engel horen dat de koning geboren is: “11 Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here.“. ze gaan snel op weg naar de stal om het kindje te zien, ook vertellen ze aan andere mensen om hen heen wat er gebeurd is.

Zo willen ook wij met kerst weer herdenken dat onze Koning geboren is, dat hij mens geworden is, dat hij kwam voor ons. dat hij ons de mogelijk geeft om voor altijd bij Hem te zijn. u zegt misschien: waarom zou ik bij Hem willen zijn, of: ik leef toch goed, doe geen mens kwaad. we lezen ook in Johannes  3 vers 15 en 16: ” 15 Opdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben. 16 Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.“. hoe leven wij, volgens welke standaard leven wij. die van onszelf, die van u, die van mij of willen we volgens de standaard van God leven. laten we deze Koning dienen, nu en voor altijd.

In vers 20 van Lukas 2 lezen we nog: “20 Later gingen de herders weer terug naar hun kudde in het veld. Zij prezen God voor wat zij hadden gehoord en gezien. Het was precies zoals de engel had verteld.” laten ook wij deze kerst denken aan God, dat hij mens wilde worden voor ons en we Hem prijzen voor zijn grootheid, goedheid en trouw. laten we zo ook kijken naar de mensen om ons heen en samen kerst vieren, samen als wijk, als buurt.

Wij wensen u gezegende Kerstdagen !

Geef een reactie