Maandelijks archief: december 2014

de bijbel open – 1 december 2014 – bijna kerst

Het is bijna kerst en vandaag was de laatste bijbel open avond van 2014. nog even en het is kerst, gezellig, een kerstboom misschien, kaarjes, lampjes, licht, lichtfeest? In de bijbel lezen we over Jezus die naar de aarde kwam … In Johannes 8 vers 12 lezen we dat Jezus zegt “12 Jezus richtte Zich weer tot de mensen en zei: “Ik ben het licht van de wereld. Wie Mij volgt, zal nooit in het donker rondtasten, maar leven in het licht.”“. Jezus is God en wat een wonder is het dat Hij, de almachtige, overal tegenwoordige, alles wetende God, die de wereld geschapen heeft, mens wilde worden en zo deel ging uitmaken van Zijn eigen schepping. Jezus werd geboren als mens, was echt mens en toch ook God. Hij kwam voor ons, Hij kwam om geboren te worden in de stal in Bethlehem.

We hebben vanavond Lukas 2 gelezen. Over de geboorte  van onze Heer, Jezus. We lezen het in vers 6 en 76-7 Toen zij in Bethlehem waren, moest Maria bevallen. Zij bracht haar eerste kind ter wereld, een jongen. Zij wikkelde hem in doeken en legde hem in een voerbak, want in de herberg van het dorp hadden Jozef en Maria geen onderdak kunnen vinden.“. Wat mooi dat honderden jaren daarvoor al door de profeet Micha opgeschreven is dat de koning in Bethlehem geboren zou worden: “Bethlehem in Efratha, u bent één van de kleinste steden in Juda, maar toch zult u de geboorteplaats zijn van onze koning, die al eeuwig leeft.“.

We lazen vanavond ook over de herders die bij de schapen zitten en van de engel horen dat de koning geboren is: “11 Vandaag is in Bethlehem de Redder geboren: Christus, de Here.“. ze gaan snel op weg naar de stal om het kindje te zien, ook vertellen ze aan andere mensen om hen heen wat er gebeurd is.

Zo willen ook wij met kerst weer herdenken dat onze Koning geboren is, dat hij mens geworden is, dat hij kwam voor ons. dat hij ons de mogelijk geeft om voor altijd bij Hem te zijn. u zegt misschien: waarom zou ik bij Hem willen zijn, of: ik leef toch goed, doe geen mens kwaad. we lezen ook in Johannes  3 vers 15 en 16: ” 15 Opdat ieder die in Mij gelooft, eeuwig leven zal hebben. 16 Want God heeft zoveel liefde voor de wereld, dat Hij Zijn enige Zoon heeft gegeven; zodat ieder die in Hem gelooft, niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft.“. hoe leven wij, volgens welke standaard leven wij. die van onszelf, die van u, die van mij of willen we volgens de standaard van God leven. laten we deze Koning dienen, nu en voor altijd.

In vers 20 van Lukas 2 lezen we nog: “20 Later gingen de herders weer terug naar hun kudde in het veld. Zij prezen God voor wat zij hadden gehoord en gezien. Het was precies zoals de engel had verteld.” laten ook wij deze kerst denken aan God, dat hij mens wilde worden voor ons en we Hem prijzen voor zijn grootheid, goedheid en trouw. laten we zo ook kijken naar de mensen om ons heen en samen kerst vieren, samen als wijk, als buurt.

Wij wensen u gezegende Kerstdagen !

mijn kind en de computer

mijn kind en de computer – in gesprek over opvoeding

Dit is een artikel naar aanleiding van een avond van ‘DeTuinLeeft’. U kent het wel, ‘zit hij nu al weer achter de computer of tablet?’, ‘toe pap, nog even met de tablet’. Onze kinderen lijken toch wel erg op ons he. Zelf-discipline is soms erg lastig, vooral als we nog jong zijn.. We willen onze kinderen leren om goed om te gaan met hun beeldscherm tijd. Hoeveel beeldscherm tijd is goed voor een kind. Hoe lang mag mijn kind met de computer. Welke spelletjes mag hij spelen. Facebook, vanaf wanneer? We hebben geen pasklare antwoorden op al deze vragen. Hieronder een aantal tips om de computer of tablet tijd van onze kinderen te beperken. Wilt u mee doen aan de discussie reageer dan hieronder.

wat anderen er over schrijven:

http://www.opvoedadvies.nl/computerspel.htm
 “Het spelen van computerspelletjes kan positieve effecten hebben op een kind. Zolang er maar wel met mate gespeeld wordt.”

http://www.mediaopvoeding.nl/vraag/hoe-lang-mag-een-kind-van-11-jaar-per-dag-achter-de-computer
 “grenzen zijn belangrijk”, “spreek regels af”

http://www.medicinfo.nl/%7B0b6850bf-c416-498c-bbf6-a5455c7a9637%7D
 “Voor kinderen van zeven tot twaalf jaar geldt een richtlijn van één tot  anderhalf uur per dag.”

http://www.medicinfo.nl/%7BFD2C7342-2AD0-4A74-BB4F-04A504E0C8D2%7D
 “Vanaf een jaar of acht kunnen kinderen zelfstandig op internet surfen.”

http://www.anababa.nl/vrije-tijd/media/internet
 “internet is niet zonder risico’s. Houd daarom in de gaten wat je kind doet”

http://www.anababa.nl/vrije-tijd/media/mobiele-telefoon/tips-voor-verstandig-gebruik   “Maak duidelijke afspraken met je kind. En grijp in als hij ze niet nakomt.”

http://mijnkindonline.nl/artikelen/maak-je-kind-wegwijs-op-facebook
 “Iedereen kan mij een vriendschapverzoek sturen, maar als ik iemand niet ken dan weiger ik het wel. En alleen vrienden kunnen mijn berichten zien.”

en nu de praktijk:

internet filters: een internet filter houdt bepaalde voorgedefinieerde web-sites en content tegen. zo kunnen we onze kinderen beschermen tegen verkeerde invloeden, spellen en pornografische sites. maar let op, kinderen zijn slim en vinden zelf manieren om een internet filter te omzeilen. dit kan bv. door gebruik te maken van het internet van een vriendje, via de wifi bij de mac of via een proxy server. dor al deze mogelijkheden is het dus erg belangrijk dat we onze kinderen leren om te gaan met al de media om ons hen. ze moeten zelf leren wat goed is en wat niet. het is onze taak als ouders om onze kinderen hier bij te helpen om dit te leren.

lees meer:  http://www.veiligheidsfilters.nl/internet-filters.html, http://nl.wikihow.com/Een-firewall-of-internetfilter-omzeilen
een filter:  http://www.filternet.nl/

computer tijd beperking: het is goed om een stok achter de deur te hebben die help bij het beperken van scherm tijd. er zijn computer programma’s die kinderen toestaan een bepaalde tijd de computer te gebruiken. als hun tijd op is krijgen ze een melding en is voor de rest van de dag hun account geblokkeerd. dit soort programma’s helpt kinderen omdat het duidelijk is voor ze. na een uur is de tijd op voor vandaag. en het voorkomt welles/nietes discussies over stoppen. een mooi gratis timer-programmatje is TimeSlot. TimeSlot is een gratis programma van stichting Mijn Kind Online en helpt ouders en kinderen in het beperken van computer tijd. u kunt per kind instellen hoe lang en wanneer hij of zij op de computer mag. de computerprogramma’s worden op het aangegeven tijdstip vanzelf afgesloten.

lees meer: http://pc-serviceburo.nl/index.php?option=com_content&task=view&id=8&Itemid=1

download timeslot (voor Windows)

tablet tijd beperking: naast scherm tijd beperking op de computer zijn er ook apps die onze kinderen helpen te stoppen met de tablet. deze apps hebben het zelfde principe, u als ouder geeft van te voren op hoeveel tijd uw kind met de tablet, ipad mag. als de tijd op is wordt de tablet of ipad geblokeerd. u kent evt bepaalde apps vrijgeven om altijd te laten gebruiken. daarnaast kan dan eventueel een ‘alles uit’ tijd ingesteld worden.

lees meer: http://www.tomsguide.com/us/pictures-story/596-11-best-parental-control-apps.html

app: http://www.screentimelabs.com/ (voor Android)
http://www.mobicip.com/features (voor Android, iOS, Windows)